Începând cu februarie 2022-2023,  Colegiul Tehnic IULIU MANIU a primit  Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET pentru o perioadă de 5 ani

În anul școlar 2022-2023, în Colegiul Tehnic IULIU MANIU se implementează 4 Proiecte Erasmus+, astfel:

1. Prezentarea Proiect "Developing teacher competencies in the field of digital teaching techniques"

Proiectul Erasmus Plus ”- nr KA 226-F7C02AC2- „ Developing teacher competencies in the field of digital teaching techniques”, proiect de mobilităţi cadre didactice, alături de parteneri din Germania, Cehia, Turcia , a fost demarat în octombrie 2020, urmand sa se finalizeze in februarie 2023, proiect în care au fost deja organizate 4 mobiltăti , în Germania (la Datteln -noiembrie 2021) ,Turcia (Amasya- aprilie 2022), Cehia ( Praga- iunie 2022)si Bucuresti (noiembrie 2022), urmând si ultima intalnire să fie desfăşurata până în februarie 2023.

Obiectiv general :  Profesorii participanti in proiect, prin noile competenţele tehnice digitale de învăţare online dobândite in cadrul desfasurarii activitatilor din cadrul mobilitatilor, vor transmite atât colegilor din scoala, căt şi elevilor în continuare, tehnici moderne de învăţare –predare online şi modalitatea lor de implementare la clasă.

 

Perioada- noiembrie 2021- februarie 2023

 

Grup ţintă la nivelul parteneriatului: - cate 3 profesori ai liceului pentru fiecare din cele 5 mobilitaţi ale proiectului ( Germania- Datteln, Turcia- Amasya, Republica Ceha- Praga, Romania- Bucureşti, Turcia- Istanbul)

 

Coordonator: Berufskolleg Ostvest- Germania

Grup ţintă la nivelul parteneriatului: - cate 3 profesori ai liceului pentru fiecare din cele 5 mobilitaţi ale proiectului ( Germania- Datteln, Turcia- Amasya, Republica Ceha- Praga, Romania- Bucureşti, Turcia- Istanbul)

 

Coordonator: Berufskolleg Ostvest- Germania

 

Obiective:              

    O1-Dezvoltarea competenţelor digitale tehnice ale profesorilor in procesul de invăţământ , în special online

    O2-  Atragerea elevilor catre învăţarea de tip virtual-onlin

    O3- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare a elevilor şi profesorilor în limba engleză prin activităţi interactive şi dinamice

 

Produsele finale, rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia:

- Certificate de participare profesori la     mobilitaţi

                     - Acorduri de parteneriat intre beneficiar şi şcolile participante

Metodele de evaluare si de diseminare folosite: Anunţuri pe website-ul şcolii,  dar şi pe pagina acestuia de facebook. 

 • Comunicate de presă online
 • După desfăşurarea fiecarei mobilitati, participanţii vor elabora prezentări power-point care să arate exact cum s-au desfăşurat activităţile teoretice şi  practice în perioada de desfăşurare a mobilitaţilor.   Astfel, diseminarea rezultatelor proiectului şi diseminarea informaţiilor dobândite în urma implementării, va permite aplicarea rezultatelor obţinute pentru a extinde la o scara mai largă beneficiile, rezultatele putând fi transferate la diferite niveluri: sectorial, regional, local, instituţional.

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale etc.)

 

 • Îmbunătăţirea dimensiunii europene a ofertei educaţionale a tuturor  şcolilor din proiect
 • Creşterea gradului de competenţe digitale ale profesorilor 
 • Motivarea elevilor şi cresterea interesului acestora în procesul de invăţare , care devine mult mai captivant şi abordabil
 • Creşterea prestigiului tuturor şcolilor implicate în proiect, la nivel sectorial, municipal, naţional şi european

-Motivarea altor instituţii de învăţământ să implementeze proiecte cu activitaţi similare la nivel european

 

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului

 

 • Vizite la instituţii de învăţământ similare şi workshopuri pe tema găsirii de noi metode de folosire a tehnicilor digitale on-line în vederea desfăşurarii şcolii în sistem  online 
 • Oferta educaţională îmbunătăţita anual
 • Îmbunataţirea relaţiilor de colaborare între şcolile partenere din proiect  prin participarea şi la alte activitaţi   educative şi didactice

-Postări repetate pe website-ul scolii, facebook, instagram, etc 

Mobilitate 1- Datteln (Germania)/ Noiembrie 2021

 

 • IMG_4911.jpg
 • IMG_4913.jpg
 • IMG_4928.jpg
 • IMG_4937.jpg
 • IMG_4947.jpg
 • IMG_4949.jpg
 • IMG_4970.jpg
 • IMG_4985.jpg
 • 88396d93-44ae-4993-ab85-6b616f83f005.JPG

Mobilitate 2- Amasya( Turcia)/ Martie 2022

 

 • babe4604-f224-4f56-a4fc-7251df8ad015.jpg
 • ee25aaf9-514e-4bb8-bd9a-16ba759ca59a.JPG
 • IMG_2077.jpg
 • IMG_2090.jpg
 • IMG_2091.jpg
 • IMG_2097.jpg
 • IMG_2098.jpg
 • IMG_2101.jpg
 • IMG_2120.jpg
 • IMG_2215.jpg
 • IMG_2225.jpg
 • IMG_2400.jpg
 • IMG_2431.jpg
 • IMG_2548.jpg
 • IMG_2562.jpg
 • IMG_2577.jpg
 • IMG_2605.jpg
 • IMG_2607.jpg